dilluns, d’octubre 09, 2006

Lliçons de democràcia

Al darrer butlletí municipal els grups municipals de l’oposició ens van intentar donar una “lliçó de democràcia”. CiU posava en dubte la legitimitat de l’alcalde Miquel Estapé per a governar perquè no l’ha escollit directament el poble. I, tot seguit, ERC posava en dubte que les 7 persones que formen l’equip de govern pugin prendre decisions sobre el futur del municipi. Davant aquestes lliçons de “cultura democràtica”, s’ha de recordar que el sistema democràtic, que tant va costar aconseguir, es fonamenta en la votació d’un partit i d’uns representants que són després els que elegeixen a l’alcalde, al president de la Generalitat o al president de l’Estat. En cap cas, el sistema electoral que hem votat a la Constitució i, ara fa poc, a l’Estatut permet l’elecció directa. Aquests representants tenen la legitimitat de proposar els projectes que considerin millors per al futur del municipi, que s’aproven quan hi ha una majoria suficient. ERC té un regidor al consistori municipal però no vota a títol personal, és un representant dels 419 ciutadans que el van votar. Al mateix temps l’equip de govern, format per 7 regidors, representa la confiança de 2.165 ciutadans. Cada quatre anys els ciutadans decideixen a qui donen la seva confiança per al proper mandat i, tan legítims, són els acords que es van prendre quan CiU governava, com els que ara es prenen. Aquestes són lliçons bàsiques de democràcia que tot càrrec electe hauria de tenir. Posar en dubte la representativitat de l’alcalde, de l’equip de govern i de les acords del ple municipal té un nom que preferim no recordar.