dimecres, d’agost 30, 2006

Visita del Conseller Xavier Sabaté

La visita el passat 28 d’agost del Conseller de Governació i Administracions Públiques, l’Honorable Xavier Sabaté, per a fer un seguiment de les obres de la 2a fase del Centre Cultural de la Roca centre és una mostra més del nou marc de relació entre la Generalitat i els Ajuntaments, fonamentada en la confiança, el treball conjunt i el principi de subsidiarietat. Aquest nou equipament, tan necessari com desitjat per la ciutadania i les entitats, no hagués estat possible sense la seva col·laboració decidida. En aquest mandat les ajudes de la Generalitat a l’Ajuntament de la Roca s’han triplicat respecte al mandat anterior. I això ha estat conseqüència d’una vocació municipalista per a resoldre, des de la proximitat, els problemes socials que tenim que fer front. I, no menys important, de l’aplicació de criteris objectius, equitatius i transparents en la concessió de subvencions prioritzant els municipis que acullen equipaments supramunicipals poc desitjats com és el nostre cas amb la presó. Com deia el conseller en una entrevista a la Vanguardia “hem de fer l’Administració més àgil i moderna i que deixi de ser sectària”. Hi estic totalment d’acord: aquesta és la Generalitat que la Roca del Vallès necessita per a continuar avançant.

dimarts, d’agost 29, 2006

“La política és l’art d’inventar-se problemes”

El genial Groucho Marx deia que “la política es l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar, després, els remeis equivocats”. Sembla que els grups municipals de l’oposició de la Roca s’ho han cregut. Als darrers anys l’oposició ha esbombat que la Torreta l’envairia un núvol tòxic per culpa d’una formigonera, que amb el canvi de gestió del CAP al Consorci Hospitalari s’hauria d’anar al metge a Mataró, que es tallaran 900.000 m2 de bosc als Maiols - Can Planas, etc. En el darrer ple municipal, els grups de CiU i ERC es van tornar a “inventar” un nou problema: què amb el conveni que s’ha signat amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers per a planificar conjuntament el futur de Can Granota i de la Bòvila, volem integrar la Torreta en el municipi de Granollers. Un disbarat molt difícil de superar. Amb el temps els problemes ficticis i els enganys exagerats es dissolen sols. Com deia l’Abraham Lincoln: “Es pot enganyar a uns pocs durant molt de temps. Es pot enganyar a molts durant poc temps. El que és impossible és enganyar a tots, durant tot el temps”. Els socialistes creiem que la política és l’art de resoldre problemes reals per a millorar la nostra societat. Ens indigna que tinguem que gastar temps i energies en problemes ficticis que generen preocupació i alarmisme en els ciutadans de bona fe. Volem dedicar tot el nostre temps a treballar i debatre amb tots els grups municipals, entitats i veïns les solucions als problemes reals que ajuden a millorar el nostre municipi. PSC-GiR

dilluns, d’agost 28, 2006

Els roquerols i roqueroles opinen !

La Diputació de Barcelona ens ha lliurat novament l’enquesta de gestió municipal. Les enquestes tenen un valor relatiu però cal destacar que és la tercera enquesta que fem en els darrers quatre anys i que la Diputació disposa d’una àmplia experiència en aquests treballs, utilitzant empreses reconegudes, amb la mateixa metodologia i preguntes per a tots els municipis, independentment del color polític. Enguany inclou, a més, vàries preguntes sobre el creixement del municipi, amb el mateix model que s’ha utilitzat a d’altres municipis. Per tots aquests motius crec que hem de tenir molt present els resultats d’aquest balanç de gestió de la que en vull destacar el següents punts: 1er. Continueu donant un aprovat alt a la gestió municipal (6,4), tot i que cada dia sou més exigents. Aquesta valoració està per sobre de la mitjana d’altres municipis enquestats (6,1), la gran majoria (84%) aprova la gestió municipal i sols un 11% la suspèn. 2on. La immensa majoria (el 90%) esteu contents de viure a la Roca i una gran majoria creu que ha millorat als darrers 2 anys davant un 15% que creu que ha empitjorat. 3er. Els serveis públics locals són ben valorats, especialment l’àrea bàsica de salut, l’escola bressol, la recollida d’escombraries i el transport públic que obtenen una puntuació superior al 7, sense que hi hagi cap servei suspès. 4rt. Segons la vostra opinió els projectes en curs són encertats. El pavelló poliesportiu, la transformació dels casals en centres de serveis per a la gent gran, el centre cultural de la Roca centre i el pla de millora del casc antic obtenen també valoracions superiors al 7. 5è. Davant una pregunta oberta no hi ha cap greu problema que us preocupi de forma especial, a banda del creixement urbanístic que és quelcom que té un abast més enllà del municipi. Tot i això la preocupació pel creixement s’ha rebaixat substancialment del 19% del 2004 al 13% d’enguany. 6è. Sobre la percepció del creixement, el 78% dels enquestats creieu que la Roca creix per sobre dels municipis de l’entorn, tot i que les dades objectives publicades a la premsa darrerament indiquen el contrari. Sols el 25% considereu negatiu el creixement i un 50% el valoreu positiu o molt positiu. Pel que fa al model urbanístic hi ha una preferència majoritària (57%) per les cases unifamiliars amb jardí privat que implica una ocupació extensiva del territori, molt poc sostenible en termes ambientals, mentre que el model d’ocupació compacta del territori, amb habitatges plurifamiliars amb grans espais públics, encara és expressió d’una minoria (12%). 7è. Més del 70% dels entrevistats valoreu positivament la informació que rebeu de l’Ajuntament i sols el 5,3% en té una opinió dolenta. Crec que aquests resultats són en general molt positius. Em preocupa especialment la preferència majoritària per un model urbanístic de creixement que no és sostenible, tot i que es pot entendre, més que una voluntat, com el desig de tothom de viure en una casa amb jardí privat, encara que a la pràctica sigui impossible que tots la puguem tenir sense ocupar grans extensions de territori i malmetre greument el nostre entorn. Us convido a treure conclusions directament llegint el resum del proper butlletí municipal o bé consultant les enquestes complertes a la web www.laroca.cat.