diumenge, de novembre 30, 2003

El pla de la Molinada no és una alternativa viable per ubicar la nova escola

El passat 24 de juny es va reunir la Comissió de Territori per analitzar la viabilitat d’aconseguir en tres mesos i de forma gratuïta els terrenys d’equipaments del pla de la Molinada mitjançant el procediment d’ocupació directa per a ubicar-hi la nova escola. Aquesta proposta fou presentada pel grup de Convergència i Unió i recolzada per ERC al darrer ple municipal. Després d’analitzar amb detall la nova llei d’urbanisme i d’escoltar l’opinió unànime dels serveis jurídics municipals podem extreure les següents conclusions: - L’ocupació directe de la zona d’equipaments sols es podria portar a terme si prèviament hi ha el pla parcial aprovat que implica el desenvolupament del pla de la Molinada. El procés d’aprovació d’aquest pla parcial seria complex tenint en compte que no hi ha voluntat, ni consens dels propietaris per a tirar endavant aquest pla. El procés de tramitació d’un pla en implica normalment dos anys: això podria suposar els terrenys del pla de la Molinada no estiguessin disponibles fins a finals del 2005 o principis del 2006. - L’ocupació directe no significa que l’ocupació sigui gratuïta. La llei d’urbanisme especifica les compensacions per l’ocupació temporal del sol, i a més obliga a l’expropiació dels terrenys com a màxim al cap de 4 anys. Segons les darreres expropiacions portades a terme una valoració estimativa del cost dels terrenys seria de 900.000€ (150 milions de pts). - El pla parcial de la Molinada ocupa un espai estratègic al municipi i creiem que seria un greu error desenvolupar-lo de presa i corrents, especialment quan els propietaris no han mostrat encara cap voluntat d’exercir els seus drets. Recordem que tan el pla parcial dels Maiols - Can Planas com el del pla de les Hortes s’han estat treballant durant 5 anys i que durant el procés de tramitació i de discutir diverses propostes s’han aconseguit unes molt importants cessions i compensacions pel municipi. Una tramitació ràpida segur que no aconseguiria el mateix nivell de cessions i compensacions. Tot i que al ple municipal el Sr. Ros, cap de llista de CiU, va afirmar que coneixia municipis que havien aplicat amb rapidesa i sense cost el procediment d’ocupació directe, a la sessió de la Comissió de Territori va ser incapaç d’especificar-ne cap. Els tècnics de l’Ajuntament van afirmar per la seva part que desconeixen cap cas similar. Es va demanar al Sr. Ros que faciliti aquesta informació el més aviat possible per a que l’analitzessin els serveis jurídics municipals. Quan a principis d’any es va començar a analitzar les alternatives d’ubicació de la nova escola, l’equip de govern va descartar el pla de la Molinada per la complexitat de la tramitació i va rebutjar les zones d’equipaments de Can Borrell i Maiols-Can Planes per no ser les més adequades per la seva distància al casc urbà. Desprès de la darrera reunió de la Comissió de Territori el PSC-GiR es reafirma en el seu posicionament. Considerem que el pla de les Hortes és el millor emplaçament per a la nova escola: primer per la seva excel·lent ubicació, segon perquè són els terrenys que l’Ajuntament pot aconseguir més ràpidament i tercer perquè es cedeixen anticipadament sense cap cost. I demanem a tots els grups municipals el recolzament a aquesta alternativa per assegurar la construcció d’una nova escola el més aviat possible. I en especial reclamem als grups de CiU i d’ERC que reflexionin sobre el seu posicionament en contra d’aquest emplaçament atès que no hi ha cap alternativa viable sobre la taula.