dijous, d’abril 27, 2006

Escola de música, pla d’acció ambiental i habitatges públics

Cada primer dijous de mes a les 20 hores hi ha la sessió plenària municipal oberta a tothom (tot i que acostumem sempre a assistir els mateixos, una vintena de persones) on discutim els principals temes d’interès del municipi. Poques vegades hem pres en una mateixa sessió acords de tanta importància com el darrer ple del 6 d’abril de 2006. Acords com la creació del servei de l’escola de música municipal, que s’iniciarà a partir de setembre associada a l’escola Josep M. Ruera de Granollers, és una vell projecte que havíem intentat tirar endavant en anteriors mandats sense èxit i que ara permetrà als nens i nenes de la Roca gaudir la oportunitat de rebre una excel•lent formació musical que la majoria dels que som pares o mares no vam poder tenir. Acords com el conveni per a la construcció de 75 habitatges públics amb la col•laboració de la Generalitat de Catalunya permetrà disposar de 60 pisos de venda, dirigits prioritàriament als joves (al sector del pla de les Hortes) i de 15 pisos assistits adaptats per a la gent gran en règim de lloguer (a la parcel•la de l’Ajuntament vell). O acords com l’aprovació del pla d’acció de l’auditoria ambiental que vam presentar després de varis anys de feina i que inclou més de 70 accions per als propers 10 anys amb un pressupost superior als 2,7 milions d’euros. El procés d’elaboració ha estat molt lent però hem compensat aquest temps amb que hem anat posant en marxa les propostes consensuades i ja podem dir que tenim més de les 50% de les accions en curs o fins ja estan finalitzades. Actuacions que permeten donar un salt qualitatiu al municipi i a millorar els serveis que gaudeixen els roquerols i roqueroles.

divendres, d’abril 21, 2006

(Manca de) Rigor, coherència i respecte de l’oposició

A l’oposició, com a l’equip de govern, també se’ls ha d’exigir rigor, coherència i respecte. Rigor, quan el Sr. Ros de CiU esbomba al ple de febrer que una obra a Sta. Agnès comet 6 greus irregularitats i és compromet a presentar en 2 dies una denúncia. Passats 2 mesos el Sr. Ros no ha presentat cap escrit. Les seves paraules sols generen alarmisme i desconfiança envers als tècnics municipals que han visitat l’obra diverses vegades i no han trobat cap il·legalitat. Abans de fer denúncies verbals cal més rigor i fer l’esforç d’informar-se. Coherència, a l’hora de votar o abstenir-se a les votacions del ple pels regidors de CiU. En el ple del passat mes de desembre el Sr. Ros s’abstení a l’hora de votar una moció sobre una ordenança urbanística perquè considerà que podria ser beneficiat com arquitecte però en el ple següent participa en la votació. O coherència en l’aprovació del pla de millora urbana del casc antic en el que el Sr. Àlvarez i Sr. Raimí van sortir del ple perquè viuen o tenen familiars que viuen en aquesta zona però en canvi la Sra. Ametller, que té un familiar molt proper no va sortir. Els regidors tenen el dret de participar en les decisions del municipi i per a ser coherents poden preguntar al Secretari en quins casos la llei els obliga a abstenir-se, com va fer l’Alcalde en el pla de les Hortes. Sinó és cau en una incoherència ridícula. Respecte, a l’hora de tractar als treballadors municipals. Al passat ple de desembre ERC va voler fer un linxament públic del Secretari municipal que sols havia fet complir les ordenances de convivència ciutadana aprovades per unanimitat (inclòs ERC). Al ple de febrer ERC manifestà d’una forma barroera que el inspector municipal no està capacitat per a donar les classes a l’Escola de Policia de Mollet. A la Roca tenim un excel·lent personal amb una gran professionalitat i vocació de servei públic: és per això que n’hi ha varis que donen classes a la Universitat o a l’Escola de Policia. És una greu manca de respecte posar en dubte la seva professionalitat, perquè no facilita gens la complicada feina de vetllar per la legalitat i la seguretat.

divendres, d’abril 07, 2006

“Més Cultura, menys Arquitectura”

A la passada festa major un grup de joves va reinvindicar aquest eslògan. Un missatge ben trobat tot i que té un contradicció de base perquè l’arquitectura també pot ser una expressió artística i forma part de la cultura. El tema central del butlletí municipal del mes d'abril és la cultura i em dona l’oportunitat per a explicar què estem fent des l’Ajuntament per a promoure “més cultura”. Tenim un objectiu clar, crear una oferta cultural potent i diversa que sigui atractiva per a tots els roquerols, amb l’empenta de la xarxa associativa, amb la il·lusió de molts voluntaris i amb un Ajuntament que hi dona un recolzament decidit i que impulsa la política cultural. No podem competir en recursos amb les ciutats del voltant però si que podem crear una oferta pròpia i diferenciada que sigui engrescadora. Tenim tres eixos de treball: equipaments, entitats i activitats. A nivell d’ “arquitectura” (o equipaments) hem construït el Centre Cultural de la Torreta, acabem d’iniciar la construcció del Centre Cultural de la Roca, hem millorat el tres espais jove, arranjarem el Centre Cívic de Sta. Agnès, estem elaborant el pla d’usos del futur Casal d’Entitats i condicionarem un espai per a la realització de concerts. A nivell de potenciar les iniciatives de les entitats - especialment les innovadores i que donen resposta a necessitats no cobertes al municipi - l’Ajuntament posa la infraestructura necessària, organitzem conjuntament amb les comissions les festes populars i facilita una subvenció econòmica. Finalment, l’Ajuntament també promou actuacions culturals complementàries a les associacions. Per exemple, les activitats de la biblioteca, el cicle MARC’06 d’exposicions d’artistes; el cicle de música clàssica Filharmonia; el servei d’escola de música que s’engegarà el mes de setembre; la redacció del catàleg del patrimoni cultural, arqueològic i arquitectònic; o l’agermanament cultural amb el municipi italià de Pieve Santo Stefano, capital europea del memorialisme popular. Moltes i ambicioses actuacions per a aconseguir una vida cultural més enriquidora. Més equipaments, més suport a les iniciatives, més activitats i de més qualitat, és a dir, “Més Cultura”.