dimecres, de febrer 23, 2005

Els papers de Salamanca i el govern de la Roca

En relació a l’article d’opinió del Sr. Francesc Jiménez del passat 18 de febrer sobre una moció relativa als documents de la Roca que estan a l’arxiu de Salamanca el grup municipal del PSC-GiR vol fer les següents aclaracions. Tots els grups municipals vam exposar a la comissió informativa (tres dies abans del ple) estar d’acord amb el fons de la moció presentada per ERC. Ara bé, des de l’equip de govern (PSC-GiR i ICV) no compartíem ni el to de la moció, ni l’exposició de motius, ni tampoc veiem viable la sol·licitud concreta d’ERC i per aquests motius vam proposar una moció alternativa a presentar conjuntament per totes les formacions polítiques amb un contingut en la línia que s’està aprovant a d’altres municipis. Es va acordar que els diferent grups donarien una resposta a la moció alternativa abans del ple però malauradament ERC no va donar cap resposta en el termini acordat, tot i que durant el ple va apel·lar al consens per aprovar la seva moció. Si el que desitjava el grup municipal d’ERC era que s’aprovés una moció on l’Ajuntament de la Roca reclamés el retorn dels papers de la Roca que estan a l’arxiu de Salamanca, crec que haurien d’estar contents perquè la moció es va aprovar. Ara bé, si el que perseguia el grup municipal d’ERC era simplement aprovar la “seva” moció, amb o sense consens, donant més importància a la forma que al fons de la qüestió, aleshores entenem el to de frustració de la carta del Sr. Jiménez. I també entenem que s’acusi, sense cap mena de fonament, a l’Alcalde de no permetre-li llegir l’exposició de motius. Una acusació tan ridícula i tan falsa com fàcil de desmentir perquè els plens es graven i es transcriuen literalment. He escoltat la gravació del debat sobre aquest punt i queda perfectament palès que el Sr. Francesc Jiménez va tenir l’oportunitat i tot el temps que va desitjar per a exposar en detall la seva moció. De fet les darreres paraules abans que l’Alcalde doni pas a la votació són les del Sr. Jiménez que diu literalment “doncs votem”. El que si va fer l’Alcalde és recordar que el ple no és el lloc per a dedicar-se a redactar mocions de consens com semblava que pretenia el Sr. Jiménez i que els deures s’han de portar fets. Després de mes d’un any i mig de govern pensàvem que el Sr. Jiménez i l’assemblea local d’ERC havien entès que en política el consens requereix un cert esforç i que vol dir buscar punts en comú i complicitats. Difícilment es pot aconseguir el consens amb imposicions, sobretot si es parteix d’una posició minoritària, amb un sol representant al ple municipal. En tot cas, el nostre grup municipal es congratula que el ple municipal aprovés unàniment una moció simbòlica sobre “els papers de Salamanca” però sincerament ens agradaria que es recordés aquest ple perquè es van discutir temes molt importants pel nostre municipi com ara un conveni per a promoure l’habitatge públic, l’estudi de viabilitat de construcció del nou pavelló poliesportiu, el projecte d’arranjament de St. Carles o la creació del servei municipal de l’escola bressol. Tots ells, projectes dels que ajuden a millorar una mica més la qualitat de vida dels ciutadans i que requereixen tota l’atenció i dedicació dels regidors però que malauradament no es van poder aprovar amb el recolzament de totes les forces polítiques.